Odkazy

http://www.inter24metre.org/ – mezinárodní lodní třída

http://www.sailing.cz/ – český svaz jachtingu

http://caths.cz/ – česká asociace tělesně hendicapovaných sportovců

http://vigour.cz/ – sponzoruje mne pochopením a velkou sumou neplaceného volna, za což mému zaměstnavateli patří nekonečný dík

http://www.pronovo.cz/ – kamarád a příznivce

https://plus4u.net/ – podporovatel  je jich málo.O to více je třeba si jich vážit

http://unicorn.eu/ – podporovatel  je jich málo.O to více je třeba si jich vážit

https://www.facebook.com/ZappasCzech – Podporovatel  a kamarád, je jich málo, o to víc je třeba si jich vážit

http://www.hiko.cz/ – Dodavatel a dárce oblečení. Nutno dodat, že kvalitního oblečení. Děkuji